Psychoterapia indywidualna

TERAPIA INDYWIDUALNA – jest pewnego rodzaju spotkaniem dwojga ludzi, szczególną formą kontaktu terapeuty z pacjentem, którego celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów, przywracaniu wewnętrznej równowagi, poprawie zdrowia psychicznego, a także wspieraniu osobistego rozwoju. w naszym centrum pracujemy w nurcie psychoterapii psychodynamicznej ,długo i krótkoterminowej niezależnie  w jakim nurcie  odbywa się spotkanie, pozwala ono na pracę nad poprawą jakości życia, budowaniem satysfakcjonujących związków z innymi ludźmi, uświadomieniem własnych potrzeb i pragnień, zrozumieniem oraz rozwiązaniem wewnętrznych konfliktów, radzeniem sobie ze stresem i problemami, które niesie życie.

PIERWSZA KONSULTACJA

Proces psychoterapii poprzedza spotkanie konsultacyjne, które służą rozeznaniu obszaru problemowego, ustaleniu wstępnej diagnozy oraz zaproponowaniu możliwych form pomocy.

Podczas tego spotkania wspólnie z terapęta ustalana jest dalsza forma terapii czas, rodzaj i częstotliwość  spotkań

Jak długo trwa terapia indywidualna?

Indywidualne sesje terapeutyczne często trwają od 50 do 90  minut. Częstotliwość sesji i ich długość zależą od wielu czynników, w tym:

  • Uwzględniony stan zdrowia psychicznego i jego nasilenie
  • Czas, przez jaki osoba na terapii miała problem
  • Jak bardzo problem wpływa na codzienne życie
  • Ile stresu powoduje problem
  • Jak szybko poprawia się osoba w terapii
  • Ograniczenia finansowe

Niektóre obawy można rozwiązać za pomocą krótkotrwałej terapii trwającej kilka tygodni. Jednak przewlekłe lub bardziej złożone obawy mogą wymagać długotrwałego leczenia. Czasami zauważalny postęp może potrwać dłużej niż rok.

PORADNICTWO I KONSULTACJE – są formą ograniczonych w czasie interwencji, które koncentrują się wokoł zgłaszanych przez pacjenta problemów:

– Konsultacja psychologiczna- to od 1 do 4 wizyt diagnostycznych- służą określeniu problematyki pacjenta oraz jego sytuacji życiowej. Dzięki nim można zorientować się co do dalszej ,najbardziej korzystnej formie pomocy.

– Porada psychologiczna- to jednorazowe spotkanie, podczas którego można uzyskać wsparcie w trudnych oraz nagłych sytuacjach. Pozwala ono uzyskać wskazówki jak można poradzić sobie z problemem. Jeśli osoba odwiedzająca gabinet jest zaniepokojona stanem swojej bliskiej osoby, również może uzyskać informacje, jak można jej pomóc.