Adam Michalski

Psychoterapeuta

Adam Michalski Psychoterapeuta

Dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny , ukończył akredytowane szkolenia w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie

* Czteroletnie Podyplomowe Studium Psychoterapii  

* Studium Terapii Par  

 Studium Psychoterapii Grupowej 

Doświadczenie swoje zdobywał w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie jak i również w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy oraz prowadząc prywatną praktykę psychoterapeutyczną. 

Do roku 2019 zajmował stanowisko Dyrektora Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu pracując z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i dorosłymi dziećmi alkoholików.  Członek Nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Pełnił funkcje Redaktora Naczelnego dwumiesięcznika “Trzeźwymi Bądźcie” 

Obecnie jest w trakcie szkolenia Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej ISTDP  

Wykładowca Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH oraz na licznych konferencjach i sympozjach. 

Adam Michalski – ZnanyLekarz.pl