Alina Rogaczewska

Psycholog z kilkuletnim stażem

psychoterapeuta w trakcie szkolenia  

Ukończyłam studia psychologiczne ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie Szkoły

 Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz Psychodynamiczne Studium

Socjoterapii i Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamiczego. Obecnie

realizuję szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty Instytutu Studiów

Psychoanalitycznych im.Hanny Segal. Pracę terapeutyczną prowadzę w oparciu o

nurt psychodynamiczny. Aktualnie pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi.

Doświadczenie w zawodzie psychologa i psychoterapeuty zdobywam w gabinecie

oraz dzięki licznym współdziałaniom z poradniami, stowarzyszeniami, szkołami,

tworząc projekty, koordynując działania i rozwój instytucji – Centrum Rozwoju

Przyjaciele w Sopocie, poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne na terenie

Trójmiasta. Organizuję i współprowadzę grupowe zajęcia rozwojowe i terapeutyczne

dla nastolatków oraz dla kobiet. Przez wiele lat brałam aktywny udział w gdyńskim

zespole interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z

którym stworzyliśmy publikację pedagogów i nauczycieli gdyńskich szkół „W moim

bezpiecznym domu”.

Co tydzień poddaję moją pracę superwizji indywidualnej oraz w raz w miesiącu

grupowej. Aktualizuję wiedzę i poszerzam swoje umiejętności i kompetencje

zawodowe poprzez regularne uczestnictwo w konferencjach naukowych, webinarach

oraz szkoleniach z obszaru zdrowia psychicznego.

Sesje w moim gabinecie odbywają się w bezpiecznej, poufnej atmosferze dyskrecji i

szacunku. W pracy przyświeca mi Kodeks Etyczny Instytutu im.Hanny Segal.

Leczone choroby

– kryzys emocjonalny

– kryzys w relacji

– kryzys zawodowy

– trudności interpersonalne

– trudności w regulacji emocji

– zaburzenia nastroju

– zaburzenia psychosomatyczne

– depresja

– bezsenność

– stres

– zaburzenia osobowości

Edukacja

 Uniwersytet SWPS Sopot, Psychologia kliniczna i zdrowia, magister

 Uniwersytet SWPS Sopot, kurs uzupełniający tok studiów o warsztat

pedagogiczny

 Krakowskie Centrum Psychoterapii, Studium Socjoterapii i Psychoterapii

Młodzieży

 Uniwersytet SWPS Sopot, Coaching i rozwój kariery

 Szkolenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR)

 Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal – 4-letnie

certyfikowane szkolenie psychodynamiczne

Adres

ul. Kilińskiego 5/4a, 81-386 Gdynia

Zadzwoń do Nas

+48 690 690 564
+48 797 002 387

Napisz wiadomość

bigockajola@gmail.com

@All Right Reserved. Devitems