Leczenie nerwic i lęków

Zaburzenia lękowe (dawniej: nerwice) doświadczane są jako lęki i cierpienie w codziennych sytuacjach, co znacząco obniża komfort życia podczas psychoterapii możliwe jest poznanie emocji i potrzeb pacjenta, co przekłada się na wpływ na poprawę jakości jego życia. Każdy może doświadczać różnego rodzaju problemów emocjonalnych i osobistych z którymi trudno sobie poradzić samodzielnie

  • lęk uogólniony , napady paniki
  • fobia społeczna i nerwica natręctw
  • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
  • zespół lęku napadowego

Psychoterapeutycznie pracujemy głównie w podejściu psychodynamicznym, w którym istotą współpracy między pacjentem i terapeutą jest dynamika przeżyć psychicznych zachodzących u obydwu tych osób oraz w obrębie stworzonej przez nich relacji, toczy się w oparciu o tą relację terapeutyczną, czyli silną, zaakceptowaną obustronnie więź między pacjentem, a terapeutą.